Package Insert

Other ingredients: Maize starch, magnesium stearate, colloidal silicon dioxide, size O white capsule shell.

PHARMACOLOGICAL CLASSIFICATION: D 32 .16  Other

PHARMACOLOGICAL ACTION: Supplement.

INDICATION: A supplement that assists in supporting the function of the immune system and improves general well-being.

CONTRA-INDICATION: None known.

WARNINGS AND SPECIAL PRECAUTIONS: Do not exceed the recommended dosage. Consult your medical practitioner if you ore taking other medication, are pregnant or breastfeeding. Supplements should not be used as a substitute for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle.

INTERACTIONS: None known.

PREGNANCY AND LACTATION: The safety of this preparation in pregnancy and lactation has not been established.

DOSAGE AND DIRECTIONS OF USE: Adults : Take 3 capsules daily. Children older than 6 months: ½ to 1 capsule per day. May be opened and mixed with porridge/ yoghurt. To be taken before meals with water. Do not take after 5 pm.

SIDE – EFFECTS: None known.

KNOWN SYMPTOMS OF OVERDOSAGE AND PARTICULARS OF ITS TREATMENT: Treatment is symptomatic and supportive.

IDENTIFICATION: White gelatin capsule with IMMUNADUE printed in blue ink.

PRESENTATION: White plastic bottle with purple screw-cap containing 100 capsules / White plastic bottle with blue screw-cap contain­ing 50 capsules.

STORAGE INSTRUCTIONS: Store at or below 25 °C. KEEP OUT O F REACH OF CHILDREN .

REGISTRATION NUMBER: To be allocated.

NAME AND BUSINESS ADDRESS OF THE HOLDER OF THE CERTIFICATE OF REGISTRATION: Duet 6 Consulting cc 18 Barling Crescent Fish Hoek. Cape Town, 7975. Tel: (012) 546 8937

DATE OF PUBLICATION OF THIS PACKAGE INSERT: To be allocated. 

Western Herbal Medicine

 

This medicine has no t been evaluated by the Medicines Control Council. This medicine is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

Voubiljet

Ander bestandele: Mielies stysel, magnesiumsteeraat , kolloidale silikondioksied, grootte O wit kapsule dop.

FARMAKOLOGIESE KLASSIFIKASIE: D 32, 1 6 Ander

FARMAKOLOGIESE WERKING: Aanvulling

INDIKASIE: ‘n Aanvulling wat help met die ondersteuning van die funksie van die immuunstelsel en verbeter algemene welsyn.

KONTRA-INDIKASIES: Geen bekend nie.

WAARSKUWINGS EN SPESIALE VOORSORG MAATREELS: Moenie die aanbeveelde dosis oorskry nie. Raadpleeg jou mediese praktisyn as jy ender medikasie neem, swanger is of borsvoed. Aanvullings moet nie gebruik word as ‘ n plaas­vervanger vir ‘n gevarieerde en gebalanseerde dieet en ‘n gesonde leefstyl.

INTERAKSIES: Geen bekend nie.

SWANGER EN LAKTASIE: Die veiligheid van die medisyne in SWANGER SKAP EN LAKTASIE is nie vasgestel nie.

DOSIS EN GEBRUIKSAANWYSINGS: Volwassenes: Neem 3 kapsules per dag. Kinders ouer as 6 maande : ½ tot 1 kapsule per dog

Kapsule kan oop gemaak word en gemeng word met pap / jogurt. Moet geneem word voor etes met water. Moenie na 5nm geneem word nie.

NEWE- EFFEKTE: Geen bekend.

BEKENDE SIMPTOME VAN OORDOSERING EN BESONDERHEDE VAN DIE BEHANDELING: Behandeling is simptomaties en ondersteunend.

IDENTIFIKASIE: Wit gelatienkapsule met IMMUNADUE gedruk in blou ink.

AANBIEDING: Wit plastiek bottel met pers skroef-dop wat 100 kapsules bevat / Wit plastiek bottel met ‘n blou skroef-dop wat 50 kapsules bevat.

BERGINGS AANWYSINGS: Berg by of benede 25 °C. HOU BUITE DIE BEREIK VAN KINDERS

REGISTRASIENOMMER: Sal geallokeer word.

NAAM EN BESIGHEIDSADRES VAN DIE HOUER VAN DIE REGISTRASIESERTIFIKAAT: Duet 6 Consulting cc 18 Borling Crescent Fish Hoek Cape Town, 7975. Tel: (012) 546 8937

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN HIERDIE VOUBILJET: Sal geallokeer word.

Westerse Kruie Medisyne.

Hierdie medisyne is nie geevalueer deur die Medisyne beheerraad nie. Hierdie medisyne is nie bedoel om enige siekte te diagnoseer, te be­handel , genees of te voorkom nie.


error: Content is protected !!

This website uses cookies to improve your experience. We’ll assume you’re ok with this, but you can opt-out if you wish.