Ngabe ubusuzwile ngomshwanguzo oyi multi vitamin wonke umuntu akhuluma ngawo na?

Uma impilo yakho ibaluleke ngempela kuwe  thumela I sms uthi HEALTH FACEBOOK igama lakho ngo 43366 ungaziwinela i-Immunadue mahala.

Sawubona!

Ngabe ubusuzwile ngomshwanguzo oyi multi vitamin wonke umuntu akhuluma ngawo na?

i-Immunadue ikusiza kulokhu okulandelayo:

  • Ilawula I high blood pressure
  • Ilawula ushukela
  • Imminadue ingumshwanguzo onikeza umzimba wakho amandla angeziwe
  • Iyasiza kwikhanda elibuhlungu
  • Imminadue inikeza umzimba wakho ama Vitamins nama Minerals
  • Iphinde ibe nezakhamzimba ezibizwa ngama Amino Acids angu 28 avuselela amasosha omzimba
  • Imminadue iyasiza ukhwekhwe nezilonda emlonyeni
  • Iphinde isize abesifazane abanezinhlungu uma beya emalangeni
  • Isiza kumkhuhlane nokuvuvukala kwezinyawo
  • Imminadue ikhambi elihlanza igazi.. Iletha injabulo nasekamelweni

For more info: 076 716 3728 or reception@starchoicemarketing.co.za. Available at most pharmacies and health shops.

error: Content is protected !!

This website uses cookies to improve your experience. We’ll assume you’re ok with this, but you can opt-out if you wish.