Matlafala ebile o kgone go thupa madi kgwedi le kgwedi ka Immunadue

Ge bane mmele wa gago o botlhokwa romela lentsu HEALTH FACEBOOK le leina la gago  mo 43366 o kgone  go bana le monyetla wa go ithupela Immunadue ya mahala.

Agee,

Setse o utlwile ka moraine o fang mmele matla ebile o ka kgona ithopela madi kgwedi le kgwedi:

  • E laola sukiri.
  • E laola madi a magolo.
  • E thusa maoto a rurugileng.
  • E thusa tlhogo e sa foleng.
  • Immunadue enale 28 Amino acids go thusa masole a mmele go lwantsha malwetsi.
  • E thusa sebabo le diso ka mo molomong.
  • E thusa matlhoko a letlhapo.
  • E thusa mogotlhwane.
  • E tlisa lethabo ko kamoreng.

For more info: 076 716 3728 or reception@starchoicemarketing.co.za. Available at most pharmacies and health shops.

error: Content is protected !!

This website uses cookies to improve your experience. We’ll assume you’re ok with this, but you can opt-out if you wish.