Setse o utlwile ka moraine o fang mmele matla ebile o ka ithopela madi kgwedi le kgwedi go hwetsa ditaba ka botlalo latela mola ona

Ge bane mmele wa gago o botlhokwa romela lentsu HEALTH FACEBOOK le leina la gago  mo 43366 o hweletse monyetla wa go ka ithopela Immunadue ya Mahala.

Aheee,

Setse o utlwile ka moraine o fang mmele matla ebile o ka ithopela madi kgwedi le kgwedi go hwetsa ditaba ka botlalo latela mola ona:

  • E laola Sukiri.
  • E laola Madi a magolo.
  • E fodisa tlhogo e sa foleng.
  • E thusa maoto a rurugileng.
  • Immunadue enale 28 Amino acids go thusa masole a mmele go lwantsha malwetsi
  • E thusa sebabo mo mmeleng le diso ka mo ganong.
  • E thusa matlhoko a letlhapo
  • E thusa mogotlhwane
  • E tlisa lethabo ka mo kamoreng.

For more info: 076 716 3728 or reception@starchoicemarketing.co.za. Available at most pharmacies and health shops.

error: Content is protected !!

This website uses cookies to improve your experience. We’ll assume you’re ok with this, but you can opt-out if you wish.