Immunadue Ikwekwezi Black Friday Competition

Immunadue isiza amathambo, isugela, igazi elikhulu, ikhanda, stress, amalanga wa bomama, 

Ezinyawo ezivuvukileyo ne zinye begodi uba neskhathi so ku thumba I share ye R15 000  ukungenela uthi

Health + Black Friday + radio station + code (send to 43366)

Thenga ezimbili ukuya phezulu ukhuthi ukhone ukhuzi thumbele imali .

 

error: Content is protected !!

This website uses cookies to improve your experience. We’ll assume you’re ok with this, but you can opt-out if you wish.