Choose your language

Would you prefer to browse our website it English?: IMMUNADUE ENGLISH WEBSITE

Jy moet jou stresvlakke bestuur.

stress4Jy moet jou stresvlakke bestuur; jou stresvlakke moet jou nie bestuur nie! Streshantering moet deel van elke mens se gesonde lewens plan.


Deesdae wil dit voorkom asof mense dink dis “in die mode” om te stres!

Read more: Jy moet jou stresvlakke bestuur.

Streshanteringstegnieke

stresStres is 'n algemene probleem wat gepaard gaan met die hedendaagste leefstyle. Daar is druk van die werk af om hard te werk, en druk van die huis af  om genoeg geld te verdien. Daar is druk in jou verhoudings om tyd te maak vir ander. Soms is dit alles net te veel en as jy weer kyk, is  ‘n senuwee-ineenstorting die eindresultaat... Dit is nie net sleg vir jou gesondheid nie, maar dra gewoonlik by dat jy net MEER stres – beslis ‘n bose kringloop!

Read more: Streshanteringstegnieke